کارفرما : شهرداری بوشهر

محل پروژه : بازار بوشهر – حدفاصل محلات شنبدی و دهدشتی

سال پروژه : 1384