کارفرما : بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم

محل پروژه : قم

مساحت پروژه :10 هکتار

سال پروژه : 1389