کارفرما :  سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران

محل پروژه : تهران (ونک)

مساحت پروژه : 3.4 هکتار

سال بهره‌ برداری :1391

طراحی :

اجرا :