پیشینه تاسیس

«مهندسین مشاور پژوهشکده نظر» به عنوان بخش حرفه ای مرکز پژوهشی نظر از سال 1382 فعالیت خود را به صورت شرکت سهامی خاص آغاز کرد. این شرکت که حائز رتبه طراحی شهری از سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی است، طی سال های فعالیت خود تهیه طیف گسترده ‏ای از طرح های معماری منظر، طراحی شهری و تهیه اسناد راهبردی پروژه‏ های شهری و منطقه‏ ای را برعهده داشته است.

استراتژی و اهداف

بقای جامعه ایران و حفظ هویت آن نیازمند مقدماتی است که فرهنگ و تمدن در راس آنهاست. هنر، معماری و شهرسازی از عناصر اصلی فرهنگ و تمدن به شمار می‏آیند که نقش و اهمیت بسزایی در شکل‏دهی و توسعه همه جانبه فرایند های تفکر، خرد ورزی، خلاقیت و همچنین ایجاد بسترهای لازم برای تحقق وحدت و شکل‏گیری هویت ملی، اجتماعی و فردی در جامعه دارند.

شرکت پژوهشکده نظر با عنایت به سیاست‏ های توسعه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اهمیت بنیادی رشته های هنر، معماری و شهرسازی در تکوین توسعه پایدار، سعی دارد با نگاه هدفدار به طرح های پژوهشی و ارائه خدمات مشاوره فنی و علمی در راه قوام هویت ملی و دینی جامعه گام بردارد.

از این رو تحقق آرمان های فرهنگی و هنری جامعه و ارتقای دانش و هنر آفرینش فضا به عنوان هدف و هویت‏ مدار بودن، نوگرایی و توجه به عملکرد ها در طراحی آثار و خدمات مشاوره راهبرد های اصلی شرکت در فعالیت‏ های خود خواهد بود.

معرفی طرح ها در نشریات تخصصی

  • منظر شهری قلمروی ایستگاه های مترو، (1389) مجله منظر، شماره 9، سال دوم.
  • طرح منظر شهری محله، راهکار تداوم هویت در روند نوسازی، (1389) مجله منظر، شماره 10، سال دوم.
  • طراحی باغ مستوفی به سبک ایرانی (1392) مجله منظر، شماره 22، سال پنجم.